Innlegg

Kommentarer

Årsmøte 23.feb kl 20:30 på Åsen

AGENDA

1. KONSTITUERING

a) Åpning

b) Navneopprop

[…]

Grasrotandelen – Alexander Brass Band

En svært enkel måte å bedre korpsets økonomi på…

Registrer Alexander Brass Band som mottaker av dine grasrotmidler når du kjøper spill hos Norsk Tipping.

(Lotto, Tipping osv.)

Hørte vi dugnad for å få med alle spilleavhengige, foreldre, gamle tanter og onkler osv ??!

Nytt styre i Alexander Brass Band:

Styret består av:

Leder: Ivar Sløveren Kasserer: Kristin Gundersen Styremedlem: Bjarne Pedersen Material/noteforvalter: Elisabeth S Helgøy Varamann: Roald Hindal (deltar på styremøtene) Webmaster: Atle Høgberg

Komitéer:

Musikk-komité: Morten Nesvik, Atle Sømme Valgkomité: Aina Løhre, Hroar Guldbrandsen […]