Sesongoppstart 2020/2021

Hei og velkommen til ny og spennende sesong i Alexander Brass Band.

Første øvelse er mandag 17.08.20. kl. 20.00

Nytt øvelseslokale / parkering

Som dere alle vet har vi nå fått et nytt øvelseslokale. Dette ligger på gamle Bergeland videregående skole rett ved Bunnpris Bragetunet. Ta ned mot Bunnpris i rundkjøring Tanke Svilandsgt/Randabergveien og inn porten på høyre side. Kart her. Se også kartskisse under:


Mer

Sesong-oppstart 2015-2016

Minner om sesongstart mandag 24. august kl 20 – 22, lokaler på Åsen som i fjor.
Noter ligger i dropbox, gi beskjed om det er noen som ikke har tilgang.

Følgende er aktuelle:

  • Abstractions av Torstein Aagaard-Nilsen, skal brukes til kvalifisering NM
  • Gloria, tenker å bruke dette på SIDDIS
  • Ratcliff, mulig NM nummer
     

Minner også om konsert 19. september i Byparken, tentativt program (ligger ikke i dropbox):
Mer

ABB – Årsmøte

Du er herved invitert til årsmøte i Alexander Brass Band mandag 25. februar kl 2030-2130
Sted: sannsynligvis Påsefabrikken.
Forslag til saker ønskes ila uken med frist ila NM helga. Henstiller til godt oppmøte slik at vi får et godkjent årsmøte.

AGENDA
1. KONSTITUERING
a) Åpning
b) Navneopprop
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av dagsorden/saksliste
e) Valg av møteledelse
f) Valg av referenter
g) Valg av protokollunderskrivere

2. GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG REVIDERT REGNSKAP.

3. PLAN OG BUDSJETT, HERUNDER MEDLEMSKONTINGENT
a. Budsjett og medlemskontingent
c. Dirigentsituasjon og terminplan
d. Endringer i besetning

4. SAKER FREMMET AV MUSIKKORPSETS STYRE OG MEDLEMMER
a) Spilling utenom vanlig sesongplan

5. VALG.
a) Leder for ett år
b) Styremedlemmer og vara
c) Revisorer for ett år.
d) Valgkomiteen. Leder velges særskilt