Innlegg

Kommentarer

Årsmøte 23.feb kl 20:30 på Åsen

AGENDA

1. KONSTITUERING

a) Åpning

b) Navneopprop

c) Godkjenning av innkalling

d) Godkjenning av dagsorden/saksliste

e) Valg av møteledelse

f) Valg av referenter

g) Valg av protokollunderskrivere

2. GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG REVIDERT REGNSKAP

3. PLAN OG BUDSJETT, HERUNDER MEDLEMSKONTINGENT

a. Budsjett og medlemskontingent

c. Dirigentsituasjon og terminplan

d. Endringer i besetning

4. SAKER FREMMET AV MUSIKKORPSETS STYRE OG MEDLEMMER

a)  Ingen

5. VALG.

a) Leder for ett år

b) Styremedlemmer og vara

c) Revisorer for ett år.

d) Valgkomiteen. Leder velges særskilt

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.